1. Svi proizvodi iz portfolija preduzeća PRODOOR d.o.o. Sarajevo , svojim kupcima daju garanciju u periodu od 24-60 mjeseci, i obezbjeđuje servis i održavanje u postgarantnom roku
  2. Za sve proizvode je obezbijeđen servis i savjeti

                                                  OPŠTI GARANTNI USLOVI

Proizvođač Vam garantuje ispravno funkcionisanje proizvoda tokom garantnog roka. Ukoliko proizvod pokaže neispravnost tokom eksploatacije u garantnom roku, garantujemo popravku pod uslovima i u roku navedenim u garanciji.

U slučaju da je Vašem proizvodu potreban garantni servis, molimo Vas da kontaktirate ovlašćeni servis naveden na garantnom listu. Da bi se izbjegle nepotrebne neprijatnosti, predlažemo Vam da pažljivo pročitate uputstvo za montažu i korišćenje, pre nego što kontaktirate ovlašćeni servis.

PRODOOR d.o.o. Sarajevo, zadržava pravo da ne odobri besplatnu garanciju u sljedećim slučajevima:

  1. Neposjedovanje računa i garantnog lista prilikom prijave reklamacije
  2. Proizvod nije montiran, korišćen ili održavan u skladu sa uputstvom.
  3. Proizvod je oštećen uslijed popravke neovlašćenog lica ili servisa.
  4. Oštećenja prouzrokovana višom silom kao što su udar groma, poplave, požari, mehaničkim oštećenjima, neispravnom električnom instalacijom ili bilo kojim razlogom izvan kontrole proizvođača.
  5. Oštećenja prouzrokovana transportom ili ugradnjom proizvoda, osim ukoliko je transport i ugradnju izvršio PRODOOR d.o.o. Sarajevo.
  6. Lom, naprsnuće, ogrebotine ili drugo oštećenje proizvoda, prijavljeni 24 sata nakon preuzimanja, isporuke, ili ugradnje.

Ako je kvar nastao iz prethodno navedenih razloga, vlasniku navedenog proizvoda će se naplatiti troškovi intervencije prema cjenovniku servisnih usluga van garantnog roka.

U garantnom roku, garancija se produžava za onoliko dana koliko je trajala popravka. Produženje roka po ovom osnovu može izvršiti ovlašćeni servis.

Otklanjanje nedostataka, koji spada u garanciju, mora se izvršiti u roku od 45 dana od dana prijave kvara ili predaje proizvoda na popravku. Ukoliko se popravka ne izvrši u ovom roku, kupac ima pravo na zamjenu za novi proizvod.

U mjestima gde ne postoji ovlašćeni servis, troškove otpreme i dopreme proizvoda do najbližeg servisa, u garantnom roku snosi davalac garancije.