Automatizirana naplata parkinga, niski finansijski troškovi, visoka mehanička otpornost , autonomni rad, dug radni vijek sistema;

Omogućavanje više tarifa popusta, prodavacima daje mogućnost brige o njihovim kupcima, pružaju kupcu osjećaj brige i važnosti, vlasnik parkinga može prefakturisati popuste korisniku uređaja, zadovoljan kupac se uvjek vraća;

 

Informacijski i smjernički sistem ,usmjeravanje korisnika parkinga do najbližeg slobodnog mjesta, davanje informacija korisniku i vlasniku u realnom vremenu, eliminacija stresnih situacija, pozitivan stav prema vlasniku parkinga,povećanje lojalnosti kupca, konkurentna prednost, dodatni profit ;

 

Automatizirana naplata parkinga na samom izlazu,automatska naplatna stanica zamjenjuje izlazni terminal što ostvaruje niske finansijske troškove, visoka mehanička otpornost, autonomni rad, dug radni vijek sistema;

Stanica za punjenje predstavlja idealno rješenje za brzo i sigurno punjenje baterija električnih vozila. Stanica za punjenje može biti u potpunosti integriran u sistem za parkiranje. 

IIlustrativne video upute na uređajima, predviđen za velike instalacije brze barijere 1,5 S, ulazno/izlazni terminali, automatske naplatne stanice;

Sistem kamera za automatsko skeniranje i prepoznavanje registarskih tablica su opcioni dodatak Variant parking sistemu.

Tripod na kovanice, naplaćivanje ulaznih naknada, visokoizdržljivi mehanizam, robustan dizajn, dug radni vijek, anti-panik preklapanje ruku.

 

Pokriva širok spektar vozila,vlasniku parkinga omogućava smještaj za A,B,C,D,E kategoriju vozila,korisniku parkinga olakšava korištenje parkinga,dug radni vijek;