Omogućavanje više tarifa popusta, prodavacima daje mogućnost brige o njihovim kupcima, pružaju kupcu osjećaj brige i važnosti, vlasnik parkinga može prefakturisati popuste korisniku uređaja, zadovoljan kupac se uvjek vraća;

 

UREĐAJ ZA POPUSTE, bez tastera i sa tri tastera, opremljen čitačem bar koda

 
OPŠTE KARAKTERISTIKE
 
* validator dizajniran za modifikaciju parkirne kartice , 
* nakon validacije parkirne kartice, od strane povezanog čitača bar koda 
  otvara je mogučnost da kupcu date sate besplatnog parkiranja u određenom vremenskom periodu 
  (npr. 1 sat besplatnog parkiranja), ili cijelo vrijeme parkiranja ili određeni popust u procentima
  (od ulaska na parkiralište do trenutka potvrde parkiranja), 
* izmjene šeme pristupa parking kartici, deaktivacije kartice, ponovnog aktiviranja itd.
* validator je dizajniran za klijente parkirališta smještenih u trgovačkim centrima,
  multipleks kinima, privatnim zgradama itd.
  Koji žele svome kupcu dati popust u vidu oslobađanja djela ili cjelokupnog iznosa parkiranja
  (opcija besplatnog parkiranja) 
  Validator ima vezu s serverom parking sistema putem mrežnog sučelja Interneta
 
KOMPONENTE
* mikroprocesor kontrolna jedinica
* informacioni displej
* dvije elektroluminescentne diode dizajnirane za informacije o statusu operacije
* napajanje 220V adapter, sa izlazom 23 V
* čitač bar-koda sa USB interfejsom
* opcinalno, / 3 dugmeta-prekidača, sa opcijom unaprijed programiranja popusta
 
NAČIN RADA
Zakupci poslovnih prostora u trgovačkom centru, posjeduju ovakav uređaj.
Svojim kupcima, skeniraju skenerom parkirnu karticu, i oslobode kupce parking naknade, u bilo kojem iznosu
1 sat, 2 sata, ili u potpunosti.
Kupci sa parkirnom karticom na naplatnoj stanici skeniraju svoju karticu,
plate ostatak parkiranja (iznos koji nije oslobođen), i zlaze iz parkirališta na izlaznom terminalu.
Ako je kupac oslobođen cjelokupnog iznosa parkiranja izlaze direktno iz parkirališta.
Svi uređaji validatori su povezani sa parking sistemom u realnom vremenu, 
tako da vlasnik parkinga posjeduje izvještaje za svaki parking validator, 
i može da prefaktureše zakupcu iznose koje je oslobodio na svome validatoru.